Otam Test Yazılımları
OTAM konusunda sektör tecrübesi bulunan uzmanlaşmış Yazılım-Kontrol ekibi ile Test, Ölçüm ve Otomasyon alanlarında hizmet sunmaktadır.

Farklı disiplinlerdeki mevcut zengin altyapısı ve bilgi birikimi ile ile OTAM,

  • Özgün Test Sistemi Yazılımları
  • PLC programlama
  • Özel programlar üzerinde yazılım ve kontrol çalışmaları gerçekleştirme
  • C/C++/C# dillerinde programlama
  • LAbview üzerinde yazılım
  • Matlab/Simulink programında sistem ve kontrol modelleri
  • Gömülü Yazılımlar
  • Kullanıcı Arayüzleri
  • Data toplama ve kontrol yazılımları

 geliştirmekte ve müşteri talepleri doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

KOLTUK TEST SİSTEMİ YAZILIMINDAN BİR GÖRÜNÜM;


GENEL AMAÇLI TEST ve KONTROL YAZILIMINDAN (OTAM YAZILIMI) BİR GÖRÜNÜM;