İSO İnovasyon Sergisi
19-20 Aralık 2012 tarihlerinde 11.'si düzenlenen ''Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi"nin teması "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Bölgesel Üretim, Küresel Güç" olarak belirlenmişti.

OTAM Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde bulunan bir mühendislik şirketi olarak İnovasyon sergisine katılım göstermiş ve birçok farklı katılımcı ve sektör paydaşı ile çalışmalarını paylaşmıştır.