ARGE Projelerimiz

AR – GE Projelerimiz

1. Yaya Kumandalı Motorlu Çapa Makinasında Kol Titreşimlerinin ve Yönlendirme Kuvvetlerinin Ölçüm ve Değerlendirilmesi

2. Direksiyon Rot Kolunun Sayısal ve Deneysel Gerilme Analizi

3. Sessizleştiricide “Loss Factor” ve “Flexural Rigidity” Deneylerinin Yapılması

4. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi

5. Örme Şasili Bir Taşıtın Sanal Prototipleme Yöntemiyle Tasarlanması, Testlerle Doğrulanması ve Üretilmesi-1

6. Yük Vagonu Üzerinde Deneysel Gerilme Analizi

7. Malzemelerin Çarpma Enerjisi Yutma Özelliğinin Belirlenmesi

8. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı Özellik Değişimlerinin  Frekansa Bağlı Olarak  Belirlenmesi

9. Sessizleştiricide “Loss Factor” ve “Flexural Rigidity

10. Eminönü-Kabataş Raylı Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan Titreşimlerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

11. Araç Ön Süspansiyon Sisteminin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi

12. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi Geliştirme Projesi

13. Punta Kaynaklarında Ömür Tayini

14. Üç Silindirli Dizel Motor Geliştirilmesi

15. Masaj Yataklarında Titreşim Analizi

16. Dizel Motorun İş Çevrimini Geliştirmek İçin Teorik ve Deneysel Araştırmalar

17. Aksaray – Havalimanı Hafif Raylı Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan Titreşimlerin ve Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

18. Diyarbakır Tramvay Hattı İçin Karayolu Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Tramvayların Dinamik Etkilerinin Değerlendirilmesi

19. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi

20. Araçlarda Biyodizel ve Dizel Yakıtı-Biyodizel Karışımlarının Kullanılmasının Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

21. Dizel Motoru Yağ Sarfiyatı Optimizasyonu İçin Güç Silindiri Tasarımı

22. Biyodizel Üretimi, Depolanması, Taşınması ve Kullanımındaki Çevresel Etkilerin Belirlenmesi

23. Ağır Ticari Araç İçin Kabin İçi Akustiği İyileştirme/Geliştirme

24. Malzemenin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi

25. Traktör Egzoz Susturucusunun Akustik Performanslarının Belirlenmesi

26. Midibüs Ön Dingilinin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi

27. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi-Faz 1

28. Kamyon Kabini Bağlantı Takozlarının Statik ve Dinamik Yükleme Testleri

29. Bir Dizel Motorda Tek Döngülü MR-1 Tipli Yeni Yanma Odası ve Emme Portu Geometrisi İle Modernizasyonu, Vibrasyon, Gürültü ve Gaz Değerlerinin Düşürülmesi

30. Traktör Ön Dingil Sisteminin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi

31. Biyodizel, Biyoetanol Kullanımı

32. ECE 29 Yasal Zorunluluk Kapsamında Olan Pendulum Testinin Yapılması

33. Malzemelerin Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi

34. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi- Faz 2

35. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi

36. Araçlarda Görülen Düşük Frekanslı Gürültü Probleminin Çözümünün Değişik Gövde ve Aktarma Organı Tiplerinde doğrulanması ve Uygulamaya Geçirilmesi

37. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi

38. LPG’de Kullanılması Amaçlanan Katkıların Araçlardaki Testleri

39. Biyodizel, Biyoetanol kullanımı

40. Traktörde Muhtelif Gürültü Kaynaklarının Sürücünün Kulak Hizasında Oluşan Gürültüye Katkılarının Derecelendirilmesi

41. Motor Yağlarında Kullanılacak Olan Katkı Maddesinin Yakıt Tüketimi Testlerinin Gerçekleştirilmesi

42. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

43. İstanbul İçin Kent Kimliğini Yansıtan Toplu Taşıma Aracı Konsept Tasarımı

44. Biyodizel, Özellikleri ve Hammaddeleri

45. Çelik Demiryolu Köprülerinden Yayılacak Gürültü ve Titreşimlerin Değerlendirilmesi

46. Malzemelerin Ses İletim Kaybı Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin Belirlenmesi

47. Oktan Sayısı Test Sonuçları Üzerinde Teknik Değerlendirme

48. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

49. Normal Emişli bir Motorun 80BGde STAGE II Emisyon Normlarında Turboşarjlı Olarak Geliştirilmesi

50. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi Geliştirme Projesi – Faz 2

51. Otobüs Dinamiği Modeli ve Deneysel Doğrulaması

52. Otobüs Gövde Yapısal Analizi, Seyir Şartlarında Deneysel Doğrulanması, Gürültü Analizi

53. Ağır Ticari Araçta Kabin Süspansiyonu Konfor Optimizasyonu

54. Geniş Frekans Bandına Yayılmış Akış Sesinin Resonatör Tip Susturucu Kullanılarak Giderilmesi

55. Toplu Taşıma Aracına Hızlandırılmış Ömür Testleri

56. Otobüs Yapısal Tasarım Danışmanlığı – 1

57. Motor Yağlama Yağları Geliştirilmesi

58. Motor Biyoyakıtları Üretimi

59. Ağır Ticari Araç İçin Kabin İçi Akustiği İyileştirme/Geliştirme

60. Soğutucu Serpentinlerde Optimizasyon

61. Süspansiyon Geometrisinin ve Eleman Karakteristiklerinin Optimizasyonu ile Yol Tutuş (handling) ve Sürüş Konforu (ride Comfort) Kabiliyetinin İyileştirilmesi

62. Taşıtlarda Kullanılan Yakıt Depolarının Bilgisayar Ortamında Statik ve Dinamik Analizi

63. Taşıtlarda Kullanılan Egzost Susturucularının Akustik ve Akış Davranışlarının Analizi ve Geliştirilmesi

64. Bir Binek Aracının Ömür Analizi

65. Otobüs Yapısal Tasarım Danışmanlığı – 2

66. Hibrid Elektrikli Araç Kontrol Stratejisi Geliştirme,Değerlendirme ve iyileştirme Projesi

67. Traktörlerde gürültü kontrolü ve akustik davranışlarının analizi ve geliştirilmesi

68. Bulaşık Makinalarının titreşim ve akustik davranışlarının geliştirilmesi

69. Kabin HVAC Sistemi CFD Destekli Tasarımı

70. Taşıtlarda katkılı LPG ullanımının motor parçalarındaki temizleme etkisinin incelenmesi

71. Dizel Motorunun İki Döngülü Yeni Yanma Odalı Piston Kullanılarak 2 ve 4 Sübap Uygulanması İle Geliştirilmesi

72. Bolu Tünelinin Hava Sirkülasyonu için Kullanılan Jet Fanların Hasar Analizi

74. Güvenli Sürüş Projesi (DPT-Yürütücü S.Ü.)

75. Bir Dizel Motorunun Stage III Emisyon Standardı Seviyesine Geliştirilmesi

76. Traktörlerde Gürültü Kontrolü ve Akustik Davranışlarının Analizi ve Geliştirilmesi

77. Dört noktadan bağlı motor ve şanzuman komplesinin gürültü ve titreşim özellikleri açısından en iyi şekilde yerleştirilmesi

78. Araç Kabin Gürültüsü Oluşturan Bileşenlerin Akustik ve Yapısal İletim Yollarını Belirlenmesine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi

79. Ağır Kamyon Kabin Geometrisinin ve Aksesuarlarının Dış Aerodinamik Optimizasyonu

80. Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı

81. Prototip minibüsün araç içi gürültüsünün azaltılması

82. Motor yağı saha etütleri

83. Biyodizel sektöründe Ar-Ge faaliyetleri, yeniliklerin takibi ve değerlendirilmesi

84. Binek araçlarında Yakıt Tasarruf Cihazı Kullanımının Yakıt Tüketiminin ve Emisyonların Azaltılması Yönünden Etkilerinin İncelenmesi

85. Atık Taşıt Lastiklerinin Değerlendirilmesi

86. Gemilerde Soğutma Amaçlı Kullanılan Nozullerin Simulasyonu ve Geometrik Optimizasyonu

87. Taşıtlarda Katkılı LPG Kullanımının Taşıt Performansına Etkisi

88. Hibrid Kordların Mekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi

89. Yeni Nesil Midibüsün Dış Aerodinamik Optimizasyonu

90. Çeşitli Otomotiv Parçalarının Rijitliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

91. Manuel Vites Kablolarından Kaynaklanan ve Araç İçine İletilen Gürültü ve Titreşimlerin İyileştirilmesi

92.  Traktör Motorlarının Gürültü Seviyesinin Düşürülmesine Yönelik Ar-Ge ve Tasarım Çalışmaları

93. Elektrikli Tahrik Teknolojileri Bilgi Birikimi Geliştirme

94.  Kullanıcı Arayüzü Geliştirme

95. Turboşarj Sistemi Modifikasyonu

96. Dizel motorlarının titreşim ve akustik davranışlarının geliştirilmesi

97. Dizel Motorlarının LPG ve Doğalgaz Yakıtlarına Dönüştürülmesi

98. Koltuk Geliştirme ve Sertif. Amaçlı Koltuk Test Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi

99. Elektrikli ve Hidrolik İleri Tek. Araç Direksiyon Sist. Karakterizasyon, Performans , Ömür Test Sisteminin Özgün Tasarımı  ve Geliştirilmesi

100. Farklı Segmentlerdeki Otobüs Sınıfı Taşıtların Gürültü ve Titreşim Performansının Geliştirilmesi

101. Ön Cam Buğu Çözme Probleminin CFD Çözüm Yöntemi İle İncelenmesi

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?