Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz; yenilikçi çözümler üretmektir. Misyonumuz ise güncel endüstriyel teknoloji ve akademik yeteneklerle; değer ve fayda odaklı, özgün, hızlı, güvenilir, Ar-Ge, test ve değerlendirme servisleri sağlamaktır.

Stratejik Hedefler

  • Yenilikçi ve rekabetçi, mühendislik, test ve değerlendirme servisleri sağlamak.
  • Otomotiv sanayinin gelişimini destekleyecek alt yapıları planlamak ve hizmete sunmak.
  • Bağımsız ve tarafsız onay kuruluşu olmak.
  • Üniversite – Sanayi işbirliği çatısı altında katma değeri yüksek AR-GE, Test ve Değerlendirme servisleri sunmak.
  • Rekabet öncesi AR-GE projelerine uygun zemin hazırlamak.

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?