Taşıt Yol Verisi Toplama ve Taşıt Testleri

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Taşıt Yol Verisi Toplama ve Taşıt Testleri

OTAM Araç mühendisliğinin gerektirdiği yol verisi toplama (RLD) çalışmalarını gerçekleştirmekte ve veri toplanması için gerekli ön hazırlık, test, test sonrası analiz ve değerlendirme, verilerin test ortamına taşınması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

  • Test yolu belirlenmesi çalışması.
  • Taşıt veya sistemde data toplanacak bölgelerin belirlenmesi için simülasyon çalışması.
  • Taşıt Enstrümantasyonu. (Sensör ve analizör yerleşimleri, strain-gauge, ivmeölçer, mikrofon, loadcell, takometre uygulamaları)
  • Toplanan datalarda post-proses işlemleri.
  • Toplanan Yol datasının temizlenmesi ve hızlandırılması.
  • Yol datasının test sisteminde çalınabilir şekilde düzenlenmesi.
  • Hızlandırılmış testlerin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi.

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?