Üyelikler

OTEP-Otomotiv Teknoloji Platformu

http://www.otep.org.tr
OTEP, araştırma ve inovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortaya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiyle 01.10.2008 yılında kurulmuştur.Hexagon Studio, AVL, Ford Otosan, Tofaş, Figes, Otokar, Taysad, OSD, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik üniversitesi gibi birçok firma ve üniversitenin üyeliğinin bulunduğu OTEP'de kurulduğu ilk günden itibaren kurucu üye olarak OTAM A.Ş. de yer almaktadır.

EARPA-European Automotive Research Partners Associations

www.earpa.eu
2002 yılında kurulmuş olan EARPA, otomotiv Ar-Ge kurumlarından oluşmaktadır. Avrupa genelinde otomotiv sektöründe Ar-Ge hizmeti veren birçok üniversite ve firmayı bir araya getiren EARPA'nın yaklaşık 39 üyesi bulunmaktadır. EARPA, otomotiv araştımacılar için Avrupa araştırma alanı ve gelecek Avrupa Araştırma ve Teknoloji Geliştirme alanı için finansal katkı sağlamaktadır. EARPA, otomotiv sanayi, otomotiv tedarikçileri, petrol endüstrisinin yanı sıra Avrupa kuruluşları ve AB üyesi kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmaktadır. OTAM A.Ş., AIT, IDIADA, Chalmers, KU Leuven, MIRA, Strasbourg üniversitesi, Firenze Ünüversitesi gibi şirket ve üniversitenin de üye olduğu EARPA'nın üyesidir.

ARUS KÜMELENMESI HAKKINDA

“Raylı sistemler milli davamızdır” diyerek yola çıkan, ülkenin raylı ulaşım sistemlerindeki her türlü ihtiyacının yerli sanayici tarafından üretilebileceğini savunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, destekleyici kurum ve kuruluşları, “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve Tüm Anadolu’yu kapsayan “Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesini” kurdu. 23 ilimizde 175 üyemiz bulunmaktadır. ARUS, Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliği (ERCI) üyesidir. ARUS, Avrupa Küme Yönetimi Mükemmeliyet Bronz Sertifikasına Sahiptir.

SAHA İstanbul HAKKINDA

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir.

TOSB HAKKINDA

Üretim, teknolojik gelişme ve ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu gibi konularda çözümler üretebilmek için başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren ve otomotiv sektörüne parça üreten TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) mensubu 210 üyeden 40 kadarı biraraya gelerek, sorunlarının çözümünü sağlamak üzere ortak girişim grubu oluşturmuş ve TOSB’ u (TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) kurmuşlardır.

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?